Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Maklumat Pelayanan


"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, menyatakan akan melaksanakan pelayanan sebaik-baiknya sesuai standar pelayanan yang ditetapkan. Pelanggaran atas maklumat akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku"